• طرف قرارداد با بیمه ها
 • تعویض سمعک قدیمی با تخفیف
 • باطری سمعک
 • گارانتی بین المللی

مطالب مفید

عملکرد گوش

عملکرد گوش

حمید رضا طاهری 17 مرداد 1396

عملکرد گوش

گوش وظیفه شنیدن را بر عهده دارد. حفظ تعادل یکی دیگر از اعمال اندام گوش می باشد. مغز اصوات را ا گوش دریافت می کند و پردازش را انجام می دهد.

گوش دارای سه بخش گوش خارجی، میانی و داخلی می باشد. عصب مربوز به سیستم شنوایی عصب هشتم می باشد. اختلال در مسیر انتقال صوت به مغز باعث کم شنوایی می شود.

عملکرد گوش خارجی

گوش خارجی

گوش خارجی وظیفه جمع آوری و ارسال صوت به گوش میانی را بر عهده دارد. لاله گوش در جمع آوری صدا نقش بسزایی دارد. لاله در مکان یابی منبع صوت نیز تاثیر دارد. اختلال در لاله گوش ممکن است در مکان یابی دقیق منبع صوت اختلال ایجاد کند. مجرای شنوایی خارجی بخش دیگری از گوش خارجی است که در تقویت کم صوت تاثیر دارد. صدا از لاله به سمت مجرای شنوایی خارجی می رود.

پرده گوش یا پرده صماخ حایل بین گوش میانی و گوش خارجی است. صوت پس از برخورد به پرده گوش باعث ارتعاش ان می شود.

اختلال در گوش خارجی باعث بروز کم شنوایی انتقالی می شود.

عملکرد گوش میانی

گوش میانی

صوت پساز عبور از گوش خارجی و مجرای شنوایی خارجی و به ارتعاش دراوردن پرده گوش، وارد گوش میانی می شود. استخوانچه های گوش میانی نقش مهمی در انتقال صوت دارند. سه استخوانچه چکشی، سندانی و رکابی به هم مرتبط هستند. استخوانچه چکشی با پرده گوش در ارتباط می باشد. ارتعاش پرده باعث ارتعاش استخوانچه چکشی و سپس دو استخوانچه دیگر می شود.

شیپور استاش رابط بین جلق و دهان با فضای گوش میانی می باشد. شیپور استاش باعث حفظ تعادل فشار بین دو طرف پرده گوش می شود. صوت پس از عبور از استخوانچه ها از طریق دریچه بیضی وارد گوش داخلی می شود.

اختلال در گوش میانی باعث بروز کم شنوایی انتقالی می شود.

از جمله اختلالاتی که ممکن است در گوش میانی رخ دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انواع اوتیت گوش میانی( اوتیت مدیا)

پارگی پرده صماخ

ضربه به گوش میانی

بسته شدن شیپور استاش

اتواسکلروز: ثابت شدن  استخوانچه های گوش میانی و بی تحرکی انها باعث می شود که صوت منتقل نشود

تمپانواسکلروز: که در ان پرده گوش ضخیم می شود و قابلیت انعطاف پذیری ان کم می شود

در رفتگی استخوانچه های گوش میانی

تومور گوش میانی

درگیری استخوان ماستوئید

 

عملکرد گوش داخلی

گوش داخلی

گوش داخلی از لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی تشکیل شده است. گوش داخلی از دو بخش حلزون و دهلیز تشکیل شده است. بخش حلزون در شنوایی و بخش دهلیزی در تعادل نقش دارد. سلول های موئی درون بخش حلزون در تبدیل و تقویت صوت نقش دارند. در درون حلزون ساختارهای متعددی وجود دارد که به انتقال و تقویت صوت کمک می کنند. اختلال در این بخش باعث بروز کم شنوایی حسی عصبی می شود. صوت پس از ورود از طریق دریچه بیضی، وارد مایع اندولنف درون حلزون می شود و باعث ایجاد تشکیل موج در این مایع می شود. در درون حلزون طبقه بندی فرکانسی خاصی وجود دارد که متناسب با تحریک هر منطقه، درک فرکانسی خاص صورت می گیرد.

بعضی از اختلالاتی که ممکن است در گوش داخلی رخ دهند به شرح زیر می باشند:

تومور گوش داخلی

بیماری های خود ایمنی

بیماری های عروقی

ضربه به سر

فشار خون

داروهای اتوتوکسیستی یا داروهای سمی گوش

پیرگوشی

سندروم های مختلف مثل کوگان

بیماری های مختلف مثل سرخک

 

درک و پردازش پیام صوتی

پیام عصبی از طریق عصب هشتم به سمت مغز فرستاده می شود. در مسیر انتقال پیام ایستگاههای عصبی وجود دارد که باعث انالیز و پردازش پیام می شوند. اختلال در عصب شنوایی باعث بروز کم شنوایی عصبی می شود. صوت در نهایت توسط مغز و مناطق شنوایی در لوب تمپورال پردازش می شود و درک صورت می گیرد. اختلال در پردازش پیام عصبی ناشی از صوت باعث بروز کم شنوایی مرکزی می شود.

نوار گوش

تفسیر نوار گوش

حمید رضا طاهری 12 مرداد 1396

تفسیر نوار گوش

ارزیابی آستانه های شنوایی بوسیله ازمون هایی از قبیل ادیومتری در کلینیک شنوایی شناسی انجام می گیرد. آستانه های شنوایی فرد بر روی نموداری رسم می شود که به ادیوگرام یا نوار گوش معروف است. ادیوگرام نموداری اسست که در ان میزان استانه های فرد بر حسب دسی بل بر روی فرکانس رسم می شود. ادیومتر دستگاهی است که برای به دست اوردن استانه های شنوایی از ان استفاده می شود. هدفون بر روی گوش قرار می گیرد.از طریق هدفونصدایی به گوش فرستاده می شود و فرد در صورت شنیدن صدا باید دست خود را بلند کند و یا دکمه را فشار دهد.

هدف از ازمون ادیومتری یا شنوایی سنجی به دست اوردن استانه های شنوایی است. استانه های شنوایی در دو نوع راه استخوانی(BC) و راه هوایی(AC)  بر روی نمودار رسم می شوند. استانه های راه استخوانی بوسیله مرتعش کننده ای که بر روی استخوان ماستویید واقع بر پشت گوش قرار دارد، به دست می اید.

براساس مقایسه استانه های راه هوایی و راه استخوانی می توان نوع کم شنوایی را تشخیص داد. همیشه استانه های راه استخوانی بهتر از استانه های راه هوایی است.

طبق قراداد بین المللی بر روی محورY نمودار شدت اکوستیکی استانه رسم می شود. شدت اکوستیکی خروجی دستگاهها معمولا از منفی 10 تا 120 می باشد.

محور افقی یا محورX مربوط به فرکانس ها می باشد. فرکانس های 250-500-1000-2000-4000 و 8000 هرتز ارزیابی می شوند.

مطابق با شکل زیر براساس میزان استانه ها در فرکانس های مختلف، وضعیت شنوایی فرد سنجیده می شود

نوار گوش

نرمال: اگر استانه ها زیر 20 دسی بل باشد شنوایی فرد در محدوده نرمال می باشد.

ملایم: استانه فرد بین 26تا 40 دسی بل می باشد

متوسط: استانه فرد بین 41 تا 55 دسی بل می باشد.

متوسط تا شدید: استانه فرد بین 56 تا 70 می باشد.

شدید: استانه فرد بین 70 تا 90 دسی بل می باشد.

عمیق: استانه فرد بیش تر از 90 دسی بل می باشد.

کلینیک سمعک سایه با کادر مجرب و تجهیزات پیشرفته، آماده ارائه خدمات شنوایی شناسی و ارزیابی های شنوایی برای بزرگسالان و کودکان می باشد. جهت تعیین وقت و مشاوره رایگان با کلینیک سمعک سایه تماس بگیرید

استانه های گوش راست با رنگ قرمز و استانه های گوش چپ با رنگ آبی نشان داده می شوند.

برای استانه های راه هوایی گوش راست علامت دایره قرمز و برای استانه های راه هوایی گوش چپ علامت ضربدر ابی در نظر می گیرند.

استانه های راه استخوانی گوش راست را با < که به سمت راست است و استانه های راه استخوانی گوش چپ را با > که به سمت چپ است،  نشان می دهند.   

کم شنوایی انتقالی(CHL)

نوار گوش

بر روی نمودار استانه های راه هوایی فرد در محدوده غیر نرمال و استانه های راه استخوانی در محدوده نرمال قرار دارند. کم شنوایی انتقالی ب علت بروز اختلال در گوش خارجی یا میانی رخ می دهد.

 

کم شنوایی حسی عصبی(SNHL)

نوار گوش

در کم شنوایی های حسی عصبی هم استانه های راه هوایی و هم استانه های راه استخوانی در محدوده غیر نرمال قرار دارند و اختلاف بین انها کمتر از 15 دسی بل است. کم شنوایی حسی عصبی به علت اختلال در گوش داخلی و عصب هشتم رخ می دهد

 نوار گوش

کم شنوایی امیخته(MIXED)

در کم شنوایی آمیخته استانه های راه هوایی و استانه های راه استخوانی در محدوده غیرنرمال قرار دارند و اختلاف بین انها بیش تر از 15 دسی بل می باشد. معمولا اختلال همزمان در گوش میانی یا خارجی و گوش داخلی وجود دارد.

 

گوش

بهداشت گوش

حمید رضا طاهری 11 مرداد 1396

بهداشت گوش

گوش

گوش به عنوان یکی از اندام های مهم بدن، در تعادل و شنوایی نقش دارد. مراقبت از گوش و دستگاه شنوایی بسیار مهم می باشد. شنیدن بخش مهمی از فعالیت های روزانه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. رعایت نکات بهداشتی باعث پیشگیری از بروز عوارض ناگوار در سیستم شنوایی می شود. در این مطلب سعی داریم نکات مهمی درباره بهداشت گوش را توضیح دهیم.

کلینیک سمعک سایه با سه شعبه در شهر تهران، آماده مشاوره رایگان درباره انواع کم شنوایی است. جهت اطلاعات بیش تر با گلینیک سمعک سایه در ارتباط باشید.

 

در معرض سر و صدای زیاد قرار نگیرید. نویز و سر و صدای زیاد باعث اختلال در عملکرد سیستم شنوایی می شود. در صورتی که در محیط های پرسر و صدا مشغول به کار هستید حتما از قالب های عایق صوت استفاده کنید و به صورت دوره ای به گوش های خود استراحت دهید.

عفونت و درد در گوش خود را جدی بگیرید. عفونت های گوش ممکن است بر اثر ورود عوامل میکروبی نظیر باکتری یا قارچ بروز دهند. در صورت بروز عفونت در گوش با مراجعه به پزشک، جهت درمان ان اقدام کنید.

از استحمام در مکان های الوده پرهیز کنید. مهم ترین عامل عفونت گوش در فصل تابستان، استحمام در مکان و اب های الوده می باشد.

در هنگام حمام از ورود مواد شوینده قوی به درون گوش جلوگیری کنید.

خارش گوش بسیار ازاردهنده و رایج می باشد. در صورت بروز خارش گوش، حتما به پزشک مراجعه کنید. گاها خارش گوش نشانه بیماری من جمله بیماری های قارچی می باشد.

برای پاک کردن گوش خود، به هیچ وجه از گوش پاک کن استفاده نکنید. برای خشک کردن گوش های خود می توانید از باد ملایم سشوار از فاصله نیم متری استفاده کنید.

گوش

تغییرات شدید جوی ممکن است بر روی عملکرد گوش تاثیر بگذارد. در هوای سرد یا گرم از گوش های خود مراقبت کنید

استفاده زیاد از هدفون و هندزفری ممکن است به سیستم شنوایی اسیب بزند.

گوش

از فرو بردن اجسام نوک تیز در گوش خودداری کنید. اجسام نوک تیز ممکن است باعث پاره شدن پرده گوش شود.

جهت ارزیابی شنوایی خود، به صورت دوره ای به نزدیک ترین کلینیک شنوایی مراجعه کنید.

به هیچ وجه در گوش دیگران فریاد نزنید. صدای بلند ممکن است باعث پاره شدن پرده گوش شود.

از فرو بردن چوب کبریت یا کلید در گوش جدا خودداری کنید.

گوش درد در کودکان را به صورت جدی پیگیری نمایید.

از شیرجه زدن در اب رودخانه یا استخر پرهیز کنید.

به گوش خود استراحت دهید

در صورت بروز گوش درد، بدون تجویز پزشک از دارو استفاده نکنید.

 

در صورت بروز و مشاهده علائم زیر در خود یا افراد نزدیک، موضوع را با شنوایی شناس در ارتباط بگذارید:

ترشح غیر عادی سرومن یا جرم گوش

ترشح عفونت از گوش

خارش شدید و مداوم در گوش

احساس کم شنوایی در یک یا هر دو گوش

صدای زنگ یا هر گونه یا صدای دیگر در گوش

عدم شنیدن جملات یا کلمات در مکان های شلوغ

عدم درک صحیح کلمات در ارتباطات محاوره ای روزانه

سرگیجه

 

 

 

 

 

 

سمعک شرق

 • آدرس : رسالت چهارراه سرسبز ساختمان پزشکان طبقه 5 واحد 20
 • تلفن 1 : 77199495
 • تلفن 2 : 88554318
 • تلفن 3 : 44633916
 • همراه : 9125353393

سمعک شمال

 • آدرس : میدان ارژانتین
 • تلفن 1 : 77199495
 • تلفن 2 : 88554318
 • تلفن 3 : 44633916
 • تلفن 4 : 22371045
 • همراه : 9125353393

سمعک غرب

 • آدرس : شهرک اکباتان بلوار اصلی فاز 1 بالا تر از مخابرات ساختمان سایه طبقه 3 واحد 11
 • تلفن 1 : 77199495
 • تلفن 2 : 88554318
 • تلفن 3 : 44633916
 • همراه : 9125353393

کلینیک سمعک سایه

ارائه انواع سمعک هوشمند ، سمعک نامرئی ، سمعک داخل گوشی ، سمعک پشت گوشی ، سمعک وایرلس و همچونین تعمیر انواع سمعک و ارائه انواع باتری سمعک در کلینیک سمعک سایه در سه شعبه در اکباتان رسالت و ارژانتین

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree